Coloscopie

Een coloscopie is een kijkonderzoek van de dikke darm (colon) en eventueel ook van het uiteinde van de dunne darm (ileum). De arts onderzoekt het slijmvlies aan de binnenkant van de dikke darm op zoek naar ontstekingen, poliepen, een kwaadaardig gezwel of een oorzaak van diarree of darmbloeding. Dit gebeurt met een lange, soepele slang waarop een kleine camera is gemonteerd (coloscoop). Het onderzoek gebeurt in het ziekenhuis (endoscopie zaal) en duurt ongeveer 20 minuten.

De darm dient vooraf volledig gereinigd te worden met een purgeermiddel (darmspoeling) en deze voorbereiding start reeds de avond voordien. Pas bij een volledig gereinigde darm kan het onderzoek op een betrouwbare en veilige manier plaatsvinden!

Tijdens het onderzoek kan weefsel weggenomen worden (biopsies) voor verder microscopisch onderzoek. Ook kunnen tijdens het onderzoek vastgestelde poliepen, indien mogelijk, verwijderd worden. Daarom dient u steeds vooraf met de huisarts of specialist vooraf uw medicatie te bespreken, zodat eventuele bloedverdunners vooraf tijdig gestopt kunnen worden. De poliepen en/of biopsies worden microscopisch onderzocht en de resultaten hiervan zijn pas na enkele dagen gekend en worden nadien via de huisarts of op consultatie alhier besproken.
Dit onderzoek verloopt in ons ziekenhuis altijd onder een lichte verdoving (informatiebrochure anesthesie), zodat u niks ondervindt van het onderzoek. Een coloscopie wordt altijd gepland door ons secretariaat en vindt plaats via een opname in de √©√©ndagskliniek of tijdens hospitalisatie. Er dient steeds vooraf een consultatie bij de huisarts of verwijzend specialist plaats te vinden, zoniet zal het onderzoek door ons secretariaat niet ingepland worden!

- Infobrochure over dit onderzoek klik hier.

- Uitleg voorbereiding coloscopie: klik hier.

- Een toestemmingsformulier of Informed Consent dient te worden ondertekend. Dit document kan u hier printen en ondertekend meenemen de dag van uw onderzoek.