Hartziekten

Vijf hartspecialisten vormen de staf cardiologie. Naast de algemene klinische cardiologie heeft elk van de cardiologen zijn eigen subspecialisatie of interesse. Voor gehospitaliseerde patiënten en spoedgevallen is wisselend één van de cardiologen verantwoordelijk. Er wordt op regelmatige basis overlegd en bepaalde beslissingen worden genomen in teamverband. 

Alle cardiologen hebben raadpleging in het az Glorieux.  De meeste technische onderzoeken gaan door in het ziekenhuis van Ronse.  Daarnaast is er ook een poliklinische activiteit in het Medisch Centrum te Opbrakel.
Bepaalde onderzoeken en behandelingen (hartkatheterisatie en elektrofysiologie) gaan door in het OLV Aalst, maar worden in de meeste gevallen uitgevoerd door één van de cardiologen van ons team.  De cardiologen van het az Glorieux te Ronse hebben immers een nauw samenwerkingsverband met de dienst cardiologie in het OLV Aalst.

Onderzoeken cardiologie

Bij een raadpleging cardiologie worden een aantal onderzoeken uitgevoerd. Het elektrocardiogram gebeurt routinematig. Regelmatig worden ook een echocardiografie en/of  inspanningstest verricht aansluitend op de raadpleging.
De volgende onderzoeken en/of  behandelingen worden verricht door de cardiologen van het az Glorieux.