We verwelkomen dr. Frederik Helsen als cardioloog op onze afdeling!

Op 1 januari 2021 vervoegde ik als cardioloog-intensivist de associatie Inwendige Ziekten van het az Glorieux.

Na mijn basisopleiding aan de KU Leuven startte ik in 2012 aan mijn specialisatietraject. Mijn opleiding tot cardioloog bestond uit een 2-jarige truncus communis in de inwendige 
ziekten, nadien een 4-jarig doctoraat toegespitst op volwassenen met een specifieke aangeboren hartafwijking en tenslotte nog 2 jaar klinische cardiologie met een assistentschap in AZ 
Maria Middelares Gent en UZ Leuven. 

Nadien bekwaamde ik mij in de Intensieve Zorgen via een fellowship aan het UZ Gent. Door een vacature op de dienst anesthesie, waar mijn vrouw Sofie 4 jaar geleden op inging, leerden we het 
az Glorieux en de regio kennen en appreciëren. Ondertussen wonen we in Etikhove, gaan onze kinderen er naar school en vervoeg ik het az Glorieux met evenveel enthousiasme. Samen 
met de collega’s zal ik de dienst cardiologie en intensieve zorgen verder uitbouwen. 

Ik zie er naar uit om met ieder van jullie samen te werken.