Voorstelling dr. Van Driessche

Geboren en opgegroeid in Ronse, heb ik alvast een grote affiniteit met deze stad. Ik heb ontelbare goede jeugdherinneringen aan mijn familie, vrienden, schooltijd, en activiteiten in jeugdbeweging, sportclub, muziekschool en speelpleinwerking in Ronse. Ik leerde er mijn man kennen, met wie ik intussen gelukkig getrouwd ben en twee kindjes heb.

Bij de start van mijn studies aan de Universiteit van Gent, in 2003, verschoof het centrum van mijn activiteiten voor een groot deel naar Gent, waar ik naast mijn studies o.a. ook actief was in het bestuur van de Vlaamse Geneeskundige Kring. Nadien werd ik lid van de jong-Vlaamse Vereniging voor Gastro-Enterologie, waar ik tot op heden actief in het bestuur zetel.
In 2010 studeerde ik af als basisarts; verdere specialisatie in de inwendige geneeskunde, en later in de gastro-enterologie, was voor mij een logische keuze. Wat me aantrekt in deze discipline is de diversiteit aan pathologieën, de samenwerking met collega’s en verpleegkundigen binnen het zieken-huis, en het evenwicht tussen techniciteiten en kli-niek. Als assistent deed ik ervaring op in het az Sint-Jan in Brugge, het az Sint-Lucas in Gent, het Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis in Aalst, en natuurlijk ook het UZ in Gent. In 2016 behaalde ik mijn diploma van master-na-master in de gastro-enterologie aan de Ugent.
Na enkele jaren in het Gentse keer ik nu terug naar mijn roots. We zijn heel blij om met ons gezin terug in Ronse te komen wonen, in de schoonheid van de Vlaamse Ardennen en de nabijheid van familie en jeugdvrienden. Ik ben bovendien trots om binnenkort deel te mogen uitmaken van de associatie Inwendige Ziekten van het az Glorieux, een dynamisch en toonaangevend ziekenhuis in de regio.

Binnen de specialisatie heb ik een bijzondere interesse in twee deelgebieden, namelijk de hepatologie en de echo-endoscopie. Na mijn afstuderen als gastro-enteroloog blijf ik verbonden aan het UZ in Gent als consulent hepatologie, dit enerzijds om me verder te bekwamen in de meer complexe (universitaire) pathologie, anderzijds om de conti-nuïteit van zorg te verzekeren bij bepaalde di-agnostische en therapeutische procedures. Daar-naast blijf ik ook wekelijks naar het UZ Gent gaan om mijn opleiding tot echo-endoscopist te vervolledigen.