Reinigen en desinfecteren van endoscopen: ons ziekenhuis voldoet aan de meest recent opgelegde normen!

Patiëntveiligheid is bij ons prioriteit. Daarvoor werd een strikt protocol uitgeschreven welke voor élke patiënt na élk onderzoek wordt gevolgd. 

Na het endoscopisch onderzoek wordt de “bevuilde” endoscoop onmiddellijk naar de reinigingsruimte gebracht in een apart daartoe bestemd mandje. De reinigingsruimte bestaat uit twee van elkaar afgescheiden zones, de wasmachine dient als scheidingsmuur. Aan de ene zijde gaat de gebruikte endoscoop in de wasmachine, na manuele reiniging. In de wasmachine wordt iedere opening van de endoscoop door middel van leidingen aan de machine gekoppeld, zodat elk kanaal gereinigd, gespoeld en gedesinfecteerd wordt. Pas als deze de volledige en correcte wascyclus is  doorlopen  kan de deur van de wasmachine aan de propere zone geopend worden. Enkel op die voorwaarde kan de endoscoop terug gebruikt worden, soms onmiddellijk na de desinfectiecyclus, soms na stockage in een hermetisch afgesloten droogkast. Elke endoscoop is gelabeld met een unieke barcode, zodat ieder traject kan opgevolgd worden via een geïnformatiseerd traceersysteem.

Deze installatie voldoet aan de meest recent opgelegde normen in verband met reiniging en desinfectie van flexibele endoscopen. De methodiek wordt nu in ook in andere Vlaamse ziekenhuizen progressief geïmplementeerd en berust op internationale richtlijnen.