Nieuwe studie hartfalen TRANSITION

Patiënten die gehospitaliseerd zijn voor hartfalen met zwakke pompfunctie komen in aanmerking voor deelname aan de studie. Bij deze studie wordt gebruik gemaakt van een nieuwe molecule LCZ-696 welke volgend jaar zal gecommercialiseerd worden onder de naam Entresto®.  In de PARADIGM-HF studie waar onze dienst actief aan heeft meegewerkt, is aangetoond dat deze medicatie superieur is tov de standaardbehandeling bij ernstig hartfalen. Deze resultaten werden gepubliceerd in het gezaghebbende tijdschrift New England Journal of Medicine.  In de nieuwe Transition studie wordt verder gewerkt aan dit concept en wordt nagegaan of deze behandeling best in het ziekenhuis dan wel ambulant wordt opgestart.


Voor meer informatie kan u terecht bij dr. A. Heyse of bij de studiecoördinator Mevr. C. Vantomme (tel. 055/233607).