Coronavirus COVID-19: info en actiepunten

Annulatie van alle niet-dringende consultaties en ingrepen:

Indien u niet wordt gecontacteerd én geen symptomen (hoesten, koorts, ademhalingsmoeilijkheden,…) vertoont mag u er van uit gaan dat uw geplande afspraak doorgaat. Indien uw afspraak wordt geannuleerd zal het secretariaat persoonlijk met u contact opnemen, de week voor de geplande consultatie.

U mag altijd zelf deze consultatie/procedure annuleren, bij voorkeur via mail secretariaat.interne@azglorieux.be of op het nummer 055/23 37 34.  

Dringende consultaties en procedures gaan natuurlijk wel nog door.

OPGELET: kom enkel naar het ziekenhuis als u GEEN klachten hebt van hoesten, kortademigheid of koorts.

Consultaties, procedures of ééndagopnames: u dient alleen naar het ziekenhuis te komen, geen begeleiding toegelaten.
Dringende medische hulp nodig (ook niet corona-gerelateerd)?: spoedgevallendienst bereikbaar. Patiënten met een luchtweginfectie worden in een aparte zone geholpen.