Oncologie


De medische oncologie doet onderzoek naar diagnose en behandeling van tumoren. De behandelingen worden steeds op maat van de patiënt bepaald en dit na multidisciplinair overleg, de zogenaamde MOC. Naast diagnose en behandeling wordt er ook een strikte opvolging van de patiënten voorzien volgens de gevalideerde internationale richtlijnen. 


Binnen de hematologie wordt de diagnose van bloedziekte gesteld en wordt zoals bij de patiënten met solide tumoren, de behandeling uitgestippeld na een multidisciplinair overleg (MOC). Ook hier wordt de patiënt dan na de behandeling verder strikt opgevolgd volgens gevalideerde schemata.

De meeste behandelingen, zowel binnen de oncologie als binnen de hematologie gebeuren ambulant (hospitalisatie meestal niet nodig) via de dagkliniek. Daar staat een equipe van gespecialiseerde zorgverleners ter beschikking van de patiënt (verpleegkundige, psychologen, diëtisten, oncocoach).