Lactose ademtest

De lactose ademtest is een gemakkelijke, niet-invasieve test, die dient om lactose intolerantie op te sporen. Deze test is nuttig bij patiënten met chronische diarree en bij klachten van spastische darmen (opgeblazen gevoel en krampen). Soms gebeurt de test ook bij kindjes (vanaf zes jaar) bij onverklaarde buikpijn, doch enkel op verwijzing van huisarts of pediater. Het onderzoek gebeurt altijd op afspraak na consultatie bij de verwijzende specialist of huisarts. De test kan ook afwijkend zijn bij bacteriële overgroei in de maag of dunne darm, of bij slechte mondhygiëne.

U dient zich nuchter ’s morgens (niets eten of drinken na middernacht) aan te melden op de consultatie. De tanden (of tandprotheses) dienen correct gepoetst te zijn voor u naar het ziekenhuis komt. Alhier zal 50 gram lactose, opgelost in water, worden aangeboden om te drinken nadat U een nuchter staal heb ingeblazen in een spuit. Nadien moet U om de 20 minuten, gedurende in totaal 2 uur (dus zes staalnames), in een spuitje blazen (zoals bij een alcoholcontrole). Tijdens de test blijft u in een onderzoekslokaal. U kan dus best wat literatuur, een krant of PC tablet meebrengen om de tijd (twee uur in totaal) nuttig te besteden. Na het onderzoek komt de arts bij U langs voor nabespreking doch het resultaat is pas ’s avonds gekend en kan telefonisch of via de huisarts/pediater worden besproken.

De gemeten waarde is het aantal waterstofmoleculen in ppm (parts per million). Op basis van deze gemeten waarden kunnen we besluiten of u de lactose op een normale manier kan verteren. Ook wordt gevraagd om eventuele klachten tijdens de test (diarree, krampen) te noteren: deze symptomen kunnen de diagnose bevestigen zo aanwezig of minder waarschijnlijk maken zo afwezig. Bij een afwijkend resultaat is het mogelijk dat een glucose ademtest wordt voorgesteld om bacteriële overgroei uit te sluiten. Dit wordt dan op een later moment ingepland.