Glucose ademtest


De glucose ademtest is een gemakkelijke, niet-invasieve test, die dient om bacteriële overgroei in de maag of dunne darm op te sporen. Deze test is nuttig bij patiënten met chronische diarree en bij klachten van spastische darmen (opgeblazen gevoel en krampen).

Het onderzoek gebeurt altijd op afspraak na consultatie bij de verwijzende specialist of huisarts.
U dient zich nuchter ’s morgens (niets eten of drinken na middernacht) aan te melden op de consultatie. De tanden (of tandprotheses) dienen correct gepoetst te zijn voor u naar het ziekenhuis komt.

Alhier zal 50 gram glucose, opgelost in water, worden aangeboden om te drinken nadat u een nuchter staal heb ingeblazen in een spuit. Nadien moet u om de 20 minuten, gedurende in totaal 2 uur (dus 6 staalnames), in een spuitje blazen (zoals bij een alcoholcontrole). Tijdens de test blijft u in een onderzoekslokaal, u kan dus best wat literatuur, een krant of PC tablet meebrengen om de tijd (twee uur in totaal) nuttig te besteden. Na het onderzoek komt de arts bij u langs voor nabespreking doch het resultaat is pas ’s avonds gekend en kan telefonisch of via de huisarts/pediater worden besproken.
De gemeten waarde is het aantal waterstofmoleculen in ppm (parts per million). Op basis van deze gemeten waarden kunnen we besluiten of u de glucose op een normale manier kan verteren. Ook wordt gevraagd om eventuele klachten tijdens de test (diarree, krampen) te noteren: deze symptomen kunnen de diagnose bevestigen, zo aanwezig, of minder waarschijnlijk maken zo afwezig. Bij een afwijkend resultaat is het mogelijk dat aanvullend een radiologisch onderzoek van de dunne darm wordt voorgesteld om de oorzaak van de bacteriële overgroei uit te sluiten. Dit moet dan op een later moment ingepland worden.