Echogeleide punctie

Een leverbiopsie is een onderzoek waarbij een stukje lever (cilindertje) wordt weggenomen met een holle naald. Dit gebeurt altijd onder echogeleiding en wordt daarom dus een echogeleide punctie genoemd. Een echogeleide punctie is een combinatie van een echografie en een punctie. De beelden die tijdens de echogeleide punctie gemaakt worden met behulp van de echo, zorgen ervoor dat de arts goed weet op welke plek zij/hij de punctie moet uitvoeren. Een echografie (echo) is een beeldvormend onderzoek, waarbij gebruik gemaakt wordt van geluidsgolven. Van de teruggekaatste geluidsgolven wordt op een scherm een beeld gevormd. Een punctie is een onderzoek waarbij de arts een stukje weefsel wegneemt. Dit stukje weefsel wordt ook wel een biopt of biopsie genoemd, en een punctie heet daarom ook wel ‘biopsie’. Na de echografie en lokale ontsmetting met verdoving (eerste prik) brengt de arts een biopsienaald via de huid in de lever (tweede prik). De voorbereiding hiervoor duurt wel enige minuten om een precieze plaatsbepaling mogelijk te maken. De punctie zelf duurt enkele seconden. Een punctie van de lever wordt dus altijd gedaan onder plaatselijke verdoving. U dient vooraf met de huisarts of specialist de medicatie die u dagelijks neemt te bespreken: eventuele bloedverdunners dienen tijdig vooraf te worden gestopt. U blijft best nuchter vanaf 4 uur voor de punctie. Na de punctie dient u trouwens enkele uren stil in bed te liggen om het bloedingsrisico minimaal te houden. Het biopt wordt nadien verzonden naar het laboratorium voor microscopisch onderzoek, zodat de aard van de leveraandoening kan worden vastgesteld.

Voor een volledige info brochure over dit onderzoek klik hier.