C13- ureum ademtest

De C13-ureum ademtest is een onderzoek waarmee de arts kan onderzoeken of u besmet bent  met de bacterie Helicobacter pylori.

Deze bacterie kan diverse maagklachten, waaronder een maagontsteking (gastritis) of een maagzweer veroorzaken. Vooral bij jongere patiënten kan deze test een onaangenaam maagonderzoek soms vervangen. Bij de C13 ureum-ademtest krijgt u een oplossing met C13 gemerkte hoeveelheid (75 g) ureum om te drinken. Als u besmet bent met de Helicobacter pylori bacterie, dan wordt dit ureum gesplitst. U ademt dan koolzuurgas met de gemerkte koolstof uit. De arts kan dit meten in uw uitgeademde lucht. Als u geen infectie met deze bacterie heeft, dan wordt ureum niet gesplitst en ademt u geen koolzuurgas met C13 uit.
U moet nuchter zijn voor het onderzoek! Dit betekent dat u vanaf 6 uur voor het onderzoek niet meer mag eten, drinken en roken. Als u medicijnen gebruikt, moet u op voorhand met uw behandelend arts overleggen, of u deze tijdelijk kan/mag stoppen. Met name gebruik van maagzuurremmers kan de uitslag beïnvloeden en dus wordt deze medicatie best twee weken op voorhand onderbroken. Ook het gebruik van antibiotica moet ten laatste 4 weken voor het onderzoek gestopt zijn.
Eerst moet u tweemaal in een buisje blazen, om de uitgangswaarde te bepalen. Vervolgens drinkt u een appelsiensapje en een drankje waaraan ureum is toegevoegd. Dertig minuten na het drinken hiervan, moet u nogmaals in drie buisjes blazen. U mag zich tijdens die 30 minuten niet teveel inspannen. U kunt iets lezen, ondertussen wacht u in de wachtzaal. Na de test (dus na 30 minuten) kan u gewoon huiswaarts keren.
Het resultaat wordt verwacht na 2 weken (de analyses gebeuren niet in ons ziekenhuis), dit wordt zo gauw mogelijk met de verwijzende huisarts gecommuniceerd. We adviseren dat u na twee à drie weken met hem/haar contact opneemt om het resultaat te bespreken. Zo Helicobacter aanwezig is, zal de huisarts u een behandeling (antibioticakuur) voorstellen. Een controle van de behandeling (“eradicatiekuur”) kan pas betrouwbaar gebeuren 4 weken na het beëindigen van de kuur.