Ascitespunctie

Ascites betekent vochtophoping in de vrije buikholte. Een ascitespunctie is een onderzoek waarbij vocht uit de buikholte wordt afgenomen. Dit gebeurt door met een punctienaald links of rechts onder in de buikholte te prikken. 

Het doel van de ascitespunctie is dubbel:
Diagnostische punctie: om de oorzaak van uw klachten te achterhalen, er wordt een kleine hoeveelheid vocht afgenomen voor onderzoek. Het vocht wordt in het laboratorium onderzocht.
Evacuerende punctie: uw buik bevat een aanzienlijke hoeveelheid vocht, vermindering hiervan kan helpen om onaangename verschijnselen zoals misselijkheid, slechte eetlust en/of een gespannen buik te verminderen.

Dit onderzoek gebeurt soms ambulant (diagnostisch) maar meestal via opname in de ééndagskliniek (evacuerend). Er wordt eerst een echografie verricht van de buik om de beste plaats aan te duiden waar het vocht zich maximaal heeft opgestapeld. Nadat de arts de punctieplaats bepaald heeft wordt de huid gedesinfecteerd en brengt de arts de punctienaald in. De huid wordt niet verdoofd voor een diagnostische punctie, een extra prik is hierbij een grotere belasting. Het is een korte prik, deze kan kortdurend pijnlijk zijn. Bij een evacuerende punctie worden de huid en het buikvlies vooraf zo goed als mogelijk verdoofd. Bij een evacuerende punctie wordt aan de punctienaald een afvoersysteem bevestigd, hierlangs loopt het vocht af. Tijdens het evacueren van het vocht kan gevraagd worden een andere houding aan te nemen maar meestal blijft u best stil in bed liggen (om te vermijden dat de naald wordt verplaatst) tot alle vocht is geëvacueerd. De verpleegkundige zal regelmatig langskomen om na te kijken of de afvoer van het vocht nog vlot verloopt. Nadien wordt de naald verwijderd, dit is in principe pijnloos. Soms wordt nog een infuus met menselijke eiwitten toegediend om uitdroging tegen te gaan na het verwijderen van grote hoeveelheden vocht (> 3 liter). Dit gebeurt onmiddellijk na de punctie tijdens dezelfde ééndagsopname.