Geriatrie

De dienst geriatrie is de afdeling binnen het ziekenhuis die specifiek instaat voor de multidisciplinaire ouderenzorg.

De dienst is als volgt opgebouwd: Op vandaag zijn er 2 hospitalisatieafdelingen samen goed voor 68 ligbedden. Deze worden geleid door 2 geriaters (dr. Sonneville en dr. Kympers) en ondersteund door een uitgebreid multidisciplinair team dat bestaat uit: hoofdverpleegkundige, sociale dienst, ergotherapeuten, kinesisten, psychologe, diëtisten, logopedisten…

Daarnaast is er de dienst palliatieve zorgen met een eigen palliatief support team, het geriatrische dagziekenhuis en het intern liaison team.

Het specialisatie geriatrie verzorgt de oudere patiënt (ouder dan 75 jaar) met zowel acute en chronische aandoeningen, die door hun veelzijdige pathologie en kwetsbaarheid een specifieke zorg behoeven. Naast de aanpak van de medische problematiek wordt al vanaf het eerste contact extra aandacht besteed aan het behoud van zelfstandigheid, mentale gezondheid alsook optimale ondersteuning bij mogelijke sociale valkuilen.

Hospitalisatie geriatrie

De hospitalisatie geriatrie bestaat uit 2 afdelingen: Geriatrie 1, op het eerste verdiep, behandelt voornamelijk patiënten met acute medische problemen zoals hart-, long-, maag/darm/lever-, oncologische, hersen- en nierproblemen. Dit, zoals eerder beschreven, met de nodige aandacht voor het geheel van problematieken bij deze specifieke patiënt.

Geriatrie 2, op gelijkvloers  (bereikbaar via eerste verdiep), is vooral gespecialiseerd in de postoperatieve zorgen en revalidatie na (orthopedische en andere) ingrepen.

Beide diensten hebben een bijzondere aandacht voor specifieke ouderdomsgebonden problemen zoals gangstoornissen en behoud van fysieke zelfstandigheid,  valproblemen, val- en osteoporosepreventie, vroegtijdig opsporen van geheugen- en depressieve problemen, algemene verzwakking, vermagering, zintuiglijke problemen, … .

Op beide afdelingen staat een multidisciplinair team van verpleegkundigen, een ergotherapeut, een kinesist, logopedist, psychologe, diëtiste en sociale dienst klaar die zorg biedt aangepast aan de noden van de patiënt.

Voor de patiënt bestaat de mogelijkheid om vragen te stellen tijdens het ochtendlijke artsenbezoek op de kamer.  Informatie kan ook steeds bekomen worden bij de hoofd- of adjunctverpleegkundige.

Daarnaast bestaat uiteraard ook de mogelijk om een gesprek te plannen met de arts, dit zowel over de medische problemen alsook over de bredere omkadering van patiënt. Dergelijke gesprekken kunnen van groot belang zijn in het oplijsten van de mogelijke valkuilen bij ontslag en het maken van de nodige afspraken om zo de kans op een succesvol ontslag te optimaliseren.

Wanneer nodig geacht door de behandelende arts, zal ook contact opgenomen worden met de huisarts.

Op geriatrie 1 kunnen betrokkenen (partner, kinderen of mantelzorger) een afspraak maken op dinsdag- en donderdagnamiddag (telefonisch van 14u tem 15u, op de afdeling zelf van 15u tem 16u30). Er wordt hierbij gevraagd om zo mogelijk zich te beperken tot één contactpersoon, door de patiënt zelf aangesteld, die als taak heeft de informatie door te geven aan alle betrokkenen.

Op geriatrie 2 kan steeds via de (hoofd)verpleging.gevraagd worden tot een gesprek met de geriater.

Contact Geriatrie 1: 055/23 67 00

Contact Geriatrie 2: 055/ 23 67 50

• Palliatieve zorgen

De dienst palliatieve zorgen op het eerste verdiep, heeft als doel de patiënt bij het einde van zijn leven samen met familie en naasten een zo kwaliteitsvolle en comfortgerichte zorg te bieden. Een patiënt wordt getransfereerd vanuit een andere afdeling/ander ziekenhuis of wordt opgenomen vanuit de thuissetting. Dit gebeurt vaak op het moment waarop de zorg voor de patiënt en zijn/haar naasten niet meer als comfortabel en afdoende wordt ervaren.

De doelgroep van de afdeling palliatieve zorgen zijn patiënten met een levensverwachting van minder dan 3 maanden die geen actieve behandelingen wensen. De behandelende arts komt dagelijks langs om de patiënten te evalueren en de comforttherapie bij te stellen waar nodig.

Contact: 055/23 31 05

• Geriatrisch dagziekenhuis

Het geriatrisch dagziekenhuis heeft als doel de oudere patiënt met specifieke ouderdomsgebonden problemen,  zoals gangstoornissen  en  valproblemen,  geheugenproblemen, algemene verzwakking, vermagering, ... te evalueren aan de hand van enkele voorafgeplande en gerichte onderzoeken (bv. bloedafname, radiografische evaluatie, endoscopische onderzoeken).  Op die manier kan een medisch probleem op een vlotte manier uitgewerkt worden zonder dat frequente verplaatsingen en afspraken noodzakelijk zijn.

Verder gebeuren er ook  behandelingen (bv. wondzorg, wisselen van sonden, bloedtransfusie, intraveneuse behandeling (bv. ijzer, osteoporosebehandeling), ….

Voor dit alles is een multidisciplinair team ter beschikking (verpleegkundigen, een ergotherapeut, een kinesist, logopedist, psychologe, diëtiste en sociale dienst) die de nodige evaluatie tijdens de dagopname zullen doen.

Een (her)evaluatie gebeurt meestal na een voorafgaande opname, na doorverwijzing door de huisarts of na doorverwijzing door een specialist.

Contact: 055/233385

• Intern Liaison Team

Het doel van het intern liaison is het opsporen van patiënten ouder van 75 jaar met specifieke ouderdomsgerelateerde problemen die niet op de afdeling geriatrie opgenomen zijn om zo, door bijkomende gerichte adviezen en zorg, de kwaliteit van de zorg voor deze patiënten te optimaliseren.

Het interne liaison team wordt in advies gevraagd wanneer dit een korte evaluatie (vragenlijst) op de afdeling zelf, noodzakelijk blijkt. Ter gelegenheid van het bezoek worden specifieke adviezen geformuleerd en wordt geëvalueerd of een overname ter verdere medische oppuntstelling of revalidatie op de dienst geriatrie noodzakelijk is.

Contact team: 055/23 37 48 of 055/23 36 88

• Extern Liaison

Bij elk ontslag wordt een ontslagbrief aan de huisarts bezorgd. Bij specifieke problemen met nood aan opvolging van nabij, wordt getracht de huisarts, verpleegkundige werkzaam in het woonzorgcentrum en/of thuisverpleging, … telefonisch op de hoogte te brengen door de arts, hoofd- of adjunctverpleegkundige, of sociale dienst.