Endocrinologie

De staf endocrinologie bestaat uit twee specialisten. Beiden zijn zij breed geschoold in diabetes, metabole ziekten en endocrinopathie. Daarnaast ontwikkelde elke endocrinoloog zijn eigen interesse. Zo is dr. Fouckova extra geschoold in schildklierechografie en staat ze in voor opvolging van oncologische schildklierpathologie.

De raadplegingsactiviteit beperkt zich enkel tot het az Glorieux. Voor gehospitaliseerde patiënten en spoedgevallen (24/7) is wisselend één van de endocrinologen verantwoordelijk. Er wordt wel op regelmatige basis overlegd en bepaalde beslissingen worden genomen in teamverband. Wat betreft klierziekten kan u bij ons enkel terecht voor aandoening aan de klieren die hormonaal actief zijn (dus bv. niet voor lymfeklierziekte). Wat betreft diabetes, begeleiden wij u samen met een team van educatoren, diëtisten, psychologen, podologen en de voetkliniek. Dit kan in het kader van de klassieke DIABETESCONVENTIE of, in samenspraak met de huisarts, ook binnen een ZORGTRAJECT. Afspraken worden gemaakt via het secretariaat algemene inwendige ziekten. Voor meer dringende vragen, stelt u zichzelf best rechtstreeks in verbinding met uw educator of laat u de huisarts met ons contact opnemen. Dit kan telefonisch (bureel-uren) of bij voorkeur elektronisch (per e-mail).

Voor de raadpleging wordt u verwezen door uw huisarts of door een andere arts (bv. oogarts, gynaecoloog, cardioloog,…). U wordt gezien door dr. Fouckova of dr. Vanuytsel.

Sinds een aantal jaren is onze dienst een erkende stageplaats en werken wij samen met jonge artsen in specialisatie opleiding. Dit betekent dat uw raadpleging soms kan doorgaan bij een andere arts, maar telkens onder supervisie van dr. Vanuytsel of dr. Fouckova.
Indien uw arts het nodig acht, wordt een opname geregeld op de afdeling Endocrinologie (meestal enkele dagen). De bezoekuren zijn van 10u00 tot 12u00 en van 15u00 tot 20u00. Wij vragen u om deze zeker te respecteren.

SCHILDKLIER
Het aantal patiënten met schildklieraandoening is fors aan het stijgen. Vaak gaat het om jonge mensen en in meerderheid van de gevallen gaat om een niet-ernstige aandoening. De meest voorkomende schildklierproblematiek is een schildklierontsteking, een goedaardige schildkliernodule of een goedaardige cyste (of meerdere noduli) en struma (goiter).
Indien bij u een schildkliernodule of een struma gevonden wordt, is er geen reden om tot paniek. De endocrinoloog bekijkt of er misschien nood is aan medicatie en plant regelmatige (meestal jaarlijks) opvolging, mits echografie. Een schildklieroperatie wordt in deze gevallen enkel zelden aangeboden.
Een schildklierontsteking eist bijna altijd behandeling met medicatie, maar dit kan in principe ook door de huisarts opgestart worden. De endocrinoloog evalueert de situatie en kan zo nodig specifieke richtlijnen naar uw huisarts doorgeven.
Schildklierkanker is een zeldzame aandoening, en in dit geval staat voor u ons multidisciplinair oncologisch team klaar.
Tijdens de schildklierraadpleging worden uw bloeduitslagen bekeken en zal de endocrinoloog een echografie uitvoeren: dit is een volledig pijnloos onderzoek, ook toegelaten bij zwangere vrouwen.
In sommige gevallen wordt een schildklierpunctie uitgevoerd met een fijne naald: alhoewel dit beangstigend klinkt, is het een korte en weinig invasieve procedure, vergelijkbaar met een bloedafname. Geen schrik hebben voor een schildklierpunctie is dus de boodschap.
De endocrinoloog zal ook vaak een scan vragen, om de situatie beter te kunnen beoordelen. Dergelijke scan kan niet doorgaan als u zwanger bent.

OBESITAS
Ook obesitas wordt frequenter en frequenter gezien: dit is het gevolg van onze hedendaagse levensstijl: te weinig bewegen, te veel tussendoortjes, frisdranken, inadequaat grote porties,…
Overgewicht wordt nooit veroorzaakt door een schildklieraandoening.
Obesitas wordt behandeld met een aanpassing van de levensstijl en dieet. In sommige gevallen is een operatie nodig. In andere gevallen kan de endocrinoloog een eetlustremmer voorschrijven. Bovendien kan u in ons ziekenhuis terecht bij een multidisciplinair obesitas team, die enorm veel ervaring heeft met behandeling van obesitas.

ZWANGERSCHAPDSDIABETES
Indien uw gynaecoloog een zwangerschapsdiabetes vaststelt, komt u terecht in het klinische pad ‘Zwangerschapsdiabetes’. Onze diëtiste zal u als eerste stap de nodige begeleiding geven en onze diabetes educatoren, samen met de diabetologe, voorzien de mogelijkheid om uw suiker regelmatig te kunnen controleren en onder controle te houden. Onze dienst zal u ook helpen met de inschrijving in het project ‘Zoet zwanger’.
Zwangerschapsdiabetes is een tijdelijke fenomeen, die verdwijnt na de bevaling. U loopt echter nadien een hogere risico om diabetes type 2 te ontwikkelen: daarom wordt aangeraden om uw suiker 1x jaar te laten controleren bij uw huisarts.

HYPOFYSE- OF BIJNIERAANDOENINGEN
Dit zijn zeldzame ziektes, maar onze endocrinologen hebben daarin de nodige expertise.